تازه ترین عکس پیروز، فرزند زیبای ایران

پیروز یکی از سه فرزند یوزپلنگ هایی به نام «ایران» و «فیروز» است که از مرگ نجات پیدا کرده است.

او در یازده اردیبهشت 1401 زاده شده و به کمک   آقای «علیرضا شهرداری‌پناه» تیمارداری دانا و فداکار بزرگ شده است. مدتی ست که مسئولین محیط زیست که به خاطرندانم کاری ها، دو توله قبلی را از دست داده  و به شدت مورد ملامت قرار گرفته اند. حاضر نیستند این توله را (به بهانه این که خوی وحشیگری ندارد) در طبیعت رها کنند.  و در پاسخ کارشناسانی که معتقدند پیروز باید در طبیعت رها شود. می خواهند او را به منطقه حفاظت شده ی توران انتقال دهند و می گویند: به جز پیروز یوزپلنگ های دیگری هم در طبیعت هستند که نیاز به توجه دارند.

البته کاملا روشن است که مسئولین محیط زیست که در این 43 سال هیچ ارزشی برای  آب و خاک و درخت و حیوان سرزمین مان نداشته اند، در این مورد هم هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند، و ارزشی برای نظر کارشناسان محیط زیست ندارند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کنفرانس مطبوعاتی«همبستگی برای آزادی ایران»

Read Next

سلطنت ددان، برخاستن ایران از اعماق استوره ها ـ چنگیز امیری