تازه ترین گزارش نظرسنجی گمان، درباره سیستم سیاسی مطلوب در ایران

   هشتاد و هشت درصد پاسخ‌دهندگان گفته اند، یک “نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک” را می‌خواهند

شصت و هفت درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که “بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود

بخش بزرگی شامل ۷۶ درصد نیز مخالف اداره کشور توسط نظامیان و ارتش‌اند و تنها حدود ۲۸ آن را خوب می‌دانند

 

دامه این نظرسنجی را می توانید در سایت موسسه بخوانید

گزارش نظرسنجی سازمان گمان

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیزده به 1401در باغ ها و محوطه های تفریحی اطراف تهران

Read Next

دادخواست یک مادر فرزند از دست داده نزد کوروش بزرگ؛ همراه با تبریک نوروزی