• بنیاد میراث پاسارگاد

تازه ترین گزارش نظرسنجی گمان، درباره سیستم سیاسی مطلوب در ایران

   هشتاد و هشت درصد پاسخ‌دهندگان گفته اند، یک “نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک” را می‌خواهند

شصت و هفت درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که “بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود

بخش بزرگی شامل ۷۶ درصد نیز مخالف اداره کشور توسط نظامیان و ارتش‌اند و تنها حدود ۲۸ آن را خوب می‌دانند

 

دامه این نظرسنجی را می توانید در سایت موسسه بخوانید

گزارش نظرسنجی سازمان گمان

Read Previous

سیزده به 1401در باغ ها و محوطه های تفریحی اطراف تهران

Read Next

دادخواست یک مادر فرزند از دست داده نزد کوروش بزرگ؛ همراه با تبریک نوروزی