تجمع اعتراضی معلمان درایران پنجشنبه 21 آوریل 2022، در 30 استان ایران

تجمع اعتراضی معلمان درایران پنجشنبه 21 آوریل 2022، در 30 استان ایران

این تجمع در اعتراض به آیین نامه ناقص رتبه بندی، اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

و سرکوب «مستمر و سیستماتیک، فعالان صنفی بوده است.

ماموران امنیتی ضمن ممانعت از تجمع در تهران، حدود ۷۰ معلم را بازداشت کردند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

برای  به پایان رساندن  مستند «در جستجوی کوروش بزرگ» سازمان سپنتا را یاری دهید

Read Next

محمد مختاری: ما نیاز به «تمرین مدارا» داریم ـ در سالگشت به قتل رسیدن محمد مختاری ـ احد قربانی دهناری