تجمع دانشجویان در برخی از دانشگاه های ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی

روز دوشنبه 19 سپتامبر2022  دانشجویان در برخی از دانشگاه های ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی تجمع کردند

دانشجویان شعارهایی از جمله «زن زندگی آزادی»، «از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان»،« کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری»، «خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران» و «می‌کشم، می‌کشم، هر آنکه خواهرم کشت» سر دادند.

گروهی از بسیجیان با دانشجویان درگیر شدند و دانشجویان شعار «‌بسیجی برو گمشو» سر دادند

. تعدادی از نیروهای بسیجی با حمله به دانشجویان قصد پایان دادن به تجمع را داشتند اما موفق نشدند.

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هنرمندانی که به جنبش رهایی بخش مردم ایران پیوستند

Read Next

شاهزاده رضاپهلوی: ارتش باید سپری برای مردم بی دفاع باشد