تحصن و اعتراض دانشجویان سراسر ایران

عکس از روزهای گذشته است

تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران در روز سه شنبه اول آذرماه (22 نوامبر) و ابراز همبستگی با مردم کردستان و آزادی دانشجویانی که در سراسر ایران به زندان برده شده اند.

در کردستان و برخی استان های دیگر اساتید دانشگاه نیز در حال تحصن یا اعتراض هستند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پلمپ یک رستوران در تهران به دلیل آرزوی توفیق تیم انگلیس

Read Next

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: نشان دادن خشونت های اسلام علیه زنان حتی اگر«اسلام هراسی» باشد، ضرورتی حقوق بشری ست ـ شکوه میرزادگی