تحصن و تجمع دانشجویان دانشگاه های ایران در اعتراض به مسموم کردن غذای دانشجویان

امروز شنبه 12 آذر، 3 دسامبر، دانشجویان دانشگاه های مختلف در اعتراض به مسمومیت غذایی زنجیره ای در دانشگاه های ایران دست به تجمع و تحصن زده اند.

دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به مسموم شدن گسترده‌ دانشجویان این دانشگاه شعار دادند که:

«دانشجو مسموم می‌کنه، نشسته توجیه می‌کنه»

این دانشجویان همچنین در اعتراض به مسمومیت ۱۶۰ نفر از دانشجویان، غذاهایی را که از سلف تحویل گرفتند، در محوطه دانشگاه چیدند.

در این تجمع اعتراضی، دانشجویان خواهان استعفای معاون امور دانشجویی دانشگاه شدند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جهانی شدن «جشن مهرگان» برای دومین بار، به دلیل نقص پرونده و بی توجهی حکومت اسلامی، به تعویق افتاد

Read Next

سرود انقلابِ زن، زندگی، آزادی ـ م. سحر