تخت جمشید امسال نیز، همچنان بیشترین بازدید کنندگان نوروزی را داشته است

چندین سال است که بنا بر عکس ها و ویدئوهای موجود تخت جمشید و پاسارگاد بیشترین تعداد بازدید کننده ی نوروزی را داشته اند

در سال های اخیر حکومت اسلامی سعی داشته که به عناوین مختلف مانع از حضور مردم شود و وقتی موفق نمی  شود اجازه عکسبرداری و یا انتشار عکس های این اماکن را در روزهای اول که بیشترین بیینده را دارند نمی دهد

عکس هایی را که می بینید در روز پنجم فروردین گرفته شده است؛ زمانی که تعداد بازدید کننده تقریبا حدود 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیزده به در خجسته باد

Read Next

سیزده به 1401در باغ ها و محوطه های تفریحی اطراف تهران