تخریب عمدی بناهای تاریخی همزمان با ثبت آن ها در فهرست میراث ملی

تخریب عمدی بناهای تاریخی همزمان با به ثبت رسیدن آن ها

پس از مدتها که خبر ویرانی سه اثر تاریخی در نشریات منتشر شده است، تازه روشن شده که این بناها همزمان با ملی شدن آن ها، و به طور عمدی  ویران شده اند.

به گفته مریم مختاری‌موسوی معاون میراث فرهنگی استان همدان:

«در میان آثار تاریخی همدان که چند روز گذشته به ثبت ملی رسید سه اثر تخریب شده نیز وجود دارد: مدرسه ظفر، خانه شیری و خانه خانجانی».*

این سه بنای تاریخی درست هنگامی که پرونده آن ها برای ثبت ملی در جریان بود تخریب شدند، در حالی که به گفته مختاری موسوی در جریان بودن ثبت این بناها به دستگاه های ذیربط اطلاع داده شده بود.

براساس قوانین بین المللی (حتی قوانین پوسیده حکومت اسلامی) ویران کردن بناهایی که به ثبت ملی رسیده اند، جرم شناخته می شود و آن هایی که آثار تاریخی ایران را به دلیل سودجویی و یا نفرت از فرهنگ ایرانی، ویران می کنند، این بارنیز، درست وقتی که این آثار در حال به ثبت رسیدن بود، با عجله دست به کار شدند و کار خودشان را کردند.

ویرانی در حال ثبت ملی شدن*

 خبر ویرانی مدرسه ظفر در سایت بنیاد میراث پاسارگاد

خیر ویرانی خانه شیری در سایت بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

اجتماع معلمان در استان های فارس و قم در اعتراض به تبعیض و پایین بودن حقوق

Read Next

تهران خواهر خوانده نجف! و یادی از هموطن لر مان