تصمیمات مضحک مسئولین موزه سعدآباد ـ شهرام صداقت

روابط عمومی مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد اعلام کرده که به مناسبت عید غدیر بازدیدکنندگانی که نام شان علی می باشد، می توانند به طور رایگان از این  موزه دیدن کنند. مسئولین یک موزه دیگر از این مضحک تر کاری نمی توانند انجام دهند. فکر کنید که اگر فرضا در موزه لوور پاریس بگویند روز عید پاک هر که نامش مسیح است می تواند مجانی وارد موزه شود مردم فرانسه چه جنجالی راه می اندازند.

از آنجایی که چندین سال است مردمانی که بچه دار می شوند ترجیح می دهندنامی ایرانی ـ به بچه هایشان بدهند، این تصمیمات در واقع نوعی تشویق برای انتخاب نام های شیعی از سوی حکومت ست. البته بسیار شنیده شده که گاهی  سردفترانی متعصب و وابسته به حکومت پدر و مادر را مجبور می کنند که نام امامان شیعه را انتخاب کنند

مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد که در دوران قاجاریه و دوران پهلوی ساخته و گسترش پیدا کرده بود، پس از انقلاب اسلامی 57 تبدیل به موزه شد اما در حال حاضر بیشترین قسمت های آن یعنی چندین کاخ و ساختمان این مجموعه در اختیار رییسی رییس جمهوری حکومت .اسلامی و یا به قول خودشان حکومت مستضعفان است

شهرام صداقت ـ تهران.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیانیه ای در محکومیت بازداشت سینماگران ایران، با امضای 140 شخصیت فرهنگی مقیم خارج

Read Next

سیمین بهبهانی: در کرامت زن و نکوهش جنگ ـ احد قربانی