تظاهرات ایرانیان در واشنگتن و شهرهای دیگر جهان علیه حکومت اسلامی در 22 بهمن

برای دیدن ویدپوهای دیگر :

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تظاهرات ایرانی ها در شهرهای مختلف جهان، با همراهی مردمانی از اسرائیل و اوکراین علیه حکومت اسلامی، در 22بهمن

Read Next

گفتگوی صدای آمریکا با دکتر محسن بنايي و مهدی فتاپور درباره نتایج انقلاب