تظاهرات: ششم جون (16 خرداد) در بیشتر شهرهای ایران

تظاهرات: ششم جون (16 خرداد) در بیشتر شهرهای ایران

امروز دوشنبه ششم جون 2022 جمع بزرگی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دست به تظاهرات و برگزاری تجمع‌های اعتراضی زدند. این تظاهرات تا کنون در شهرهای شیراز، تبریز، کرمان، شوش، شوشتر، اهواز، کرمانشاه، رشت، مشهد، قزوین، دزفول، کرج، اراک و چندین شهر دیگر به خیابان آمده‌اند .در تهران، نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمعات شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شماری از بازنشستگان در تهران بازداشت شده‌اند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تاریخ زدایی از دانشگاه تهران و حذف رضاشاه – شکوه میرزادگی

Read Next

تصویر نفتالی بنت و طالبان ـ طاهره بارئی