تفاوت حکومت عربستان و حکومت اسلامی حاکم بر ایران در ارتباط با میراث های فرهنگی

 

همراه با چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو فکر می کنید معاون میراث فرهنگی کشوری چون ایران با صدها اثر کم نظیر و با ارزش فرهنگی و تاریخی( ملموس و  ناملموس)، در این اجلاس به دنبال چیست؟:

«خواستن از عربستان سعودی برای پیوستن به پرونده پیشنهادی ایران برای ثبت ناملموس ضیافت افطاری»

و عربستان سعودی، با کم ترین آثار تاریخی و فرهنگی تا به حال این آثار را برای ثبت جهانی فرستاده است:

مداین صالح: محوطه ای باستانی – قبل از اسلام

دریح: پایتخت دودمان خاندان پادشاهی  سعودی

شهر جده» به عنوان مرکزی چند فرهنگی

حائل: سنگ نگاره هایی باستانی – قبل از اسلام

احساء چشم انداز فرهنگی محوطه ای باستانی – قبل از اسلام

سنگ نگاره ها و کتیبه های بئرحما ـ باستانی ـ قبل از اسلام

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پنج سال «کندوکاو» و بیش از یک میلیون بازدید ـ آرمین لنگرودی

Read Next

پروژه پیشنهادی برای گزینش برنامه گردشگری در ایران فردا ـ ستاره نادری