تلاش موسسات رسمی و دولتی حکومت اسلامی برای به هم ریختن تاریخ دوران پهلوی، به ويژه دوران رضاشاه

                                                                                                                       :برگرفته از فیس بوک داریوش بی نیاز

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشدار! جنایت تازه حکومت اسلامی و سرود انسان ستیز و خطرناک «سلام فرمانده» به سان تبلیغات نازی های هیتلری

Read Next

ضرغامی در نقش «آدم خوبه وحامی میراث فرهنگی»؛ در هفته جهانی موزه