تنها نیروی جاذبه- شکوه میرزادگی

چه زمین میان ماه و خورشید باشد، چه نباشد

همیشه در صف آفتابگردان های سرزمینم می ایستم

و کاری به اشباح سرگردان تاریک ندارم

جزرم یا مد؟ نمی دانم!

تنها می دانم چگونه مهربانی ها با هم ترکیب می شوند

و چگونه وقتی سیب از درخت فرو می افتد

از برهوت آسمان به زیبایی زمین می رسد

و می دانم، می دانم ..می دانم

که عشق تنها نیروی جاذبه ای ست

که بی هیچ قانونی ما را به ساحل آزادی می رساند

شکوه میرزادگی – هشتم آوریل 2024

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

حاجی فیروز قرن بیست و یکم:‌ همراه خودم سرتو بالا کن…

Read Next

به پیشباز بهار – پرتو نوری علا