تنگ بلاغی، نیلوفر آبی! شکوه میرزادگی

این شعر به 771 دانشجویی تقدیم شد که در سال 1386 (2007) ، به مسئولین حکومت اسلامی نامه نوشتند و از آن ها خواستند که تنگ بلاغی را به آب نبندند.

می آيي، با قامت بلند آبی،

                     نشسته بر مهربانی اسب

و 771 بار می گويي: تنگ بلاغی!

 

عطر دل انگيز قديمی

بر نفس جوانت صبح می شود،

آهو برمی خيزد

و شب ورق می خورد.

 

771 بار می گويي: تنگ بلاغی!

و من از هفت هزار زمستان می گذرم

 از آناهيتا  تا آتنه

                     از آپولون  تا داود

و بر هر سلول بهار منتظر

يک نت را می خوانم:

                             تنگ بلاغی!

 

771 بار می گويي: تنگ بلاغی!

و بلاغی چه زيبا می نشيند

                                        بر لبانت

 

تنگ بلاغی! نيلوفر آبی!

                تاريخ گل می دهد و

                                           خار نمی داند. 

شکوه میرزادگی   

شنبه دوم تيرماه   1386 – بيست و سوم جون 2007

        

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آتشی که هرگز فرو نمی نشیند

Read Next

تعهد یونسکو برای حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای اسلامی چقدر کارآ خواهد بود؟