توس کانون حماسه های ملی ایرانیان است ـ دکتر علیرضا قیامتی

 

علیرضا قیامتی، شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه فردوسی مشهد از ثبت جهانی توس حمایت کرده و نوشته است

بی‌گمان توس خاستگاه حماسه‌های ایران‌زمین و تبلور گردن‌فرازی‌ها و ستبری‌های جهانی است به‌دور از هر گزافه و هیجان و احساس میهنی بلکه بر بنیان خرد و انصاف به بانگ بلند می‌توان گفت که توس حماسی‌ترین شهر جهان است. کمتر شهر و منطقه‌ای در جهان می‌توان یافت که چون «توس» این همه حماسه‌سرای بزرگ را در خود پرورانده باشد و این‌گونه کانون حماسه‌های ملی شود و سهم بسزایی در گردآوری هویت ملی کشور خویش برعهده گیرد. از این شهر حماسی است که بنیان اسطوره‌ها و حماسه‌های فرهنگ ایران «شاهنامه ابومنصوری» به همت فرمانروای فرهنگ‌مدارش «ابومنصور عبدالرزاق توسی» پی‌ریزی می‌شود، و در فاصله‌ای اندک دقیقی توسی که پیشرو فردوسی است گشتاسپ‌نامه را بنیان می‌گذارد و چنین است که توس زادگاه و پرورنده یکی از بزرگترین حماسه‌سرایان جهان فردوسی سترگ می‌شود. پس از فردوسی نیز پرتو حماسه‌های ملی با اسدی توسی سراینده گرشاسپ‌نامه جایگاه توس را در ادب حماسی پاسبانی می‌کند. شگفت آن‌که پس از هزارسال که اندیشه‌ها و آرمان‌های ملی و حماسی در ایران دوباره سربرمی‌آورد باز هم از اقلیم دیرپا و حماسی توس است.
«اینک منم شکسته‌دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم توس خراسان، راوی قصه‌های از یاد رفته و آرزوهای بربادرفته … سوم برادران سوشیانت مهدی اخوان ثالث»

خرد گفتا شها توس است این‌جا
سر گردون زمین بوس است این‌جا
زمین زان رشک فردوس برین است
که فردوسی به‌خاکش جاگزین است

24 تیر 1400

نوشته دیگری از دکتر قیامتی درباره فردوسی

در زمانه ای که پهلوانی ها و سترگی های تاریخ و فرهنگ باشکوه ایرانی در آستانه فراموشی و نابودی بود، در روزگاری که بسیاری با بنیان های اندیشه و فرهنگ پارسی به ستیزه برخاسته بودند این حکیم فرزانه توس بود که نامه باستان و مایه نازش ایرانیان ” شاهنامه ” را چون اخگری فروزان به ایرانیان پیشکش نمود.
فردوسی غرور از دست رفته و قصه های از یاد رفته و آرزوهای برباد رفته ایرانیان را در بهترین زمان ممکن به نیکوترین وجهی نمایان ساخت
جهان شاهنامه جهان آرمانی ایرانیان است. سراسر جلال و شکوه و پهلوانی و مردانگی و سرفرازی است که در درازای تاریخ همواره پناه مردم ایران بوده است. هرچند شاهنامه حماسه ملی مردم ایران و ستایش ایران و ایرانی است اما بیش از آن حماسه ای است انسانی آکنده از مهرورزی و دادگری، نامه ی آشتی و پرهیز از خشونت.

هم از آشتی کام مردم رواست    که نابود باد هر که او جنگ خواست

بنیاد میراث پاسارگاد

مطالب مرتبط با این مطلب:

تلاش گروهی از فرهنگ دوستان برای به ثبت جهانی رساندن شهر زادگاه و مکان آرامگاه فردوسی

حمایت میرجلال‌الدین کزازی، شاهنامه‌پژوه از ثبت جهانی توس

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خوزستان با همه ی تشنگی همچنان می جوشد

Read Next

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به نیروهای مسلح: حق تیراندازی به مردم را ندارید، از هم‌میهنان تشنه‌لب خود دفاع کنید