توطئه خارج کردن «جنگل های هیرکانی» از فهرست جهانی یونسکو ـ شکوه میرزادگی

    چهل سال است که حکومت اسلامی به عناوین مختلف میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایرانزمین را ویران و یا نابود کرده است. یکی از عملیات این حکومت که به ويژه در دوران حسن روحانی گسترش پیدا کرده، خصوصی سازی بناهای تاریخی و محوطه های طبیعی و  واگذاری یا فروش آن به سرمایه دارهای وابسته به حکومت بوده است. این سرمایه دارها نه تنها هیچ دانش و آگاهی از مسایل میراث فرهنگی و تاریخی ندارند، بلکه بیشتر قصدشان سودجویی از این میراث است. قصدی که آگاهانه یا ناآگاهانه (همانطور که در چهل سال گذشته بارها اتفاق افتاده ) به ویرانی یا نابودی این آثار می انجامد.

    سکوتِ از سر ترس  کوشندگان و علاقمندان میراث فرهنگی از یک سو، و عدم شناخت و آگاهی اکثریت مردمان ایران از اهمیت این آثار (به دلیل کمبود آموزش) سبب شده که حکومت و وابستگان سودجویش با وقاحت و گستاخی بیشتری دست به عملیات سودجویانه ی تخریبی خودشان بزنند.

    تازه ترین کاری که مسئولین حکومتی این روزها در حال اجرایی کردنش هستند، توطئه خارج کردن «جنگل های هیرکانی» از فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو و سپردنش به شرکتی وابسته به سران حکومتی می باشد.

    شرکت مزبور، با همدستی مسئولین دولتی، در حال اجرایی کردن طرح ساختن «تله کابین»ی در بخشی از جنگل های هیرکانی می باشد.

     جنگل‌های هیرکانی یا جنگل های گرگان چند ماه پیش در نشست یونسکو در باکو در فهرست میراث جهانی ثبت شد.(1). در تعریف یونسکو گستره ی جنگل های جهانی شده ی هیرکانی شامل پنح استان ایران می شود. اما آن گونه که این روزها مسئولین دولتی می گویند: «از آنجا که بخشی از جنگل های هیرکانی مثل «علی آباد کتول» و یا «جنگل کبود» قبلا در محدوده استان سمنان و جنگل ابر  ثبت شده می توان آن را از جنگل های هیرکانی جدا کرد»(2).

    آقای عیسی اسفندیاری، یکی از کوشندگان میراث فرهنگ استان گلستان، در این باره می گوید: «جنگل های هیرکانی علی آباد کتول، در قالب دو سایت ابرشرقی و ابرغربی، در یونسکو به ثبت رسیده اند و بیش از شش هزار هکتار از محدوده ی هفت هزار هکتاری سایت «ابرشرقی» هستند… همچنین کل نزدیک به یازده هزار هکتار از جنگل های هیرکانی که در یونسکو به نام سایت «ابرغربی» نام گذاری شده از منطقه ی سرخداری افراتخته در دهنه زرین گل آغاز و شامل کل ارتفاعات چینو، ریگ چشمه تا پشت سد کبود وال (کاسه سر) در شهرستان علی آباد کتول می شوند».

    با این حال و با وجود هشدار برخی دیگر از کارشناسان میراث طبیعی ایران، اکنون مسئولین دولتی مصمم هستند به طور غیرقانونی «جنگل کبود» را که بخشی از جنگل های هیرکانی ست به نام  شهرستان سمنان از جنگل های هیرکانی جدا کرده و آن را در اختیار شرکتی بگذارند که قصد ساختن تله کابین و تاسیسات دیگری را در آنجا دارد.

    جنگل های زیبای هیرکانی اثری بازمانده از عصر سوم زمین شناسی و دوره یخبندان است و جدا کردن بخشی از آن و یا  کارگذاری تله کابین و یا انجام هر عملیات دیگری بدون اطلاع یونسکو، امکان خروج این اثر را از فهرست میراث جهانی به دنبال خواهد داشت. خروجی که منجر به عدم نظارت یونسکو بر این اثر خواهد شد.

27 نوامبر 2019

————————————————————

1ـ جنگل های هیرکانی جولای 2019 جهانی شد

2ـ درباره جدا کردن بخشی از جنگل جهانی هیرکانی

 

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

عاشیق: به هر دیاری سفر کردم دیوان را به تنگ آوردم

Read Next

گزارشگران بدون مرز