جاودانه شدن ـ شیرین رضویان

 

زردی برگ های پاییزی

رقص محزون قاصدک در باد

کوچ اندوهگین لک لک ها

چاوش فصل دیگری در یاد

 

باز آن حقیقت ملموس

آنچه حق است و بخشی از بودن

دیر یا زود می رسد از راه

خط پایان ، زمان آسودن

 

گرچه از خامشی هراسم نیست

حرف های نگفته بسیارند

قصهی رنج ها و شادی ها

واژه ها در قلم گرفتارند

 

مثل پژمردن طراوت گل

مثل خشکیدن زلالی آب

مثل مرگ لطیف پروانه

می رود زندگی به شور و شتاب

 

گرچه اکسیر جاودانه شدن

بوده دیرینه آرزوی بشر

چرخهی زندگی ست بودن و مرگ

بودن و مرگ باز بار دگر

Kind Regards

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نرگس محمدی همراه با شعار زن زندگی آزادی برنده جایزه صلح نوبل 2023 شد

Read Next

تاریخچه سرزمین قدس، بیت المقدس، یا اورشلیم از آغاز تا کنون- شکوه میرزادگی