جشن ملی بهمنگان، روز بزرگداشت خرد و اندیشه نیک، خجسته باد

جشن ملی بهمنگان خجسته باد

بهمنگان از جشن‌های ملی ایرانی ست که قبل از اسلام هر ساله در روز دوم ماه بهمن در شهرهای مختلف برگزار می‌شد. ایرانیان این روز را به عنوان پاسداشت دانایی و خرد و اندیشه و منش نیک برگزار می کردند

بهمن در منابع پهلوی نیز با اسامی «وهومن» و «وهمن» به معنی اندیشه نیک و در گات‌ها به‌معنای منش نیک و خردمندی آمده است

ایرانیان همچنین در روز بهمنگان از کشتن و خوردن گوشت حیوانات خودداری می‌کردند. و به نوعی می شود این روز را روز حمایت از حیوانات نیز نامید

ایرانیان در این روز، چون دیگرجشن؛  خانه های خود را با عطر گیاهان معطر می کردند، با گل های سرخ و سفید یاسمین همه جا ر می آراستند و با لباس نو و آرایش های زیبا درکوی و دشت به شادمانی می پرداختند

با مهر و خرمی

بنیاد میراث پاسارگاد

بهمن ۱۴۰۲-ژانویه ۲۰۲۴

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زن، ظرافت، رستاخیز- طاهره بارئی

Read Next

از مارکسیسم اسلامی تا مبارزه با مرکزگرایی – ستاره نادری