جشن ملی سده جهانی شد

 

جشن سده به عنوان میراث مشترک ایران و تاجیکستان در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید.

سده از جشن های مهم ایران باستان است. جشنی که مردمان در شهرهای مختلف در میدان ها و بلندی ها جمع می شدند و در کنار آتش افروخته،  به رقص و پایکوبی مشغول می شدند.

تردیدی نیست که این جشن نیز به همت تاجیکستان به یونسکو فرستاده شده است.

پس از انقلاب اسلامی کشورهای دیگر به ویژه تاجیکستان برای به ثبت رساندن این جشن ها پیش از ایرانی ها اقدام کرده اند

رژیم اسلامی  اصرار دارد که بگوید جشن های ایرانی فقط مربوط به زرتشتیان است زیرا از گذاشتن نام ملی در کنار این مراسم و جشن ها هراس دارند.

نمونه اش امروز علیرضا حسن زاده مسؤول تدوین و تهیه پرونده جشن ها در پی خبر جهانی شدن سده نوشته است که:‌«جشن سده» به‌عنوان یکی از جشن‌های باستانی ایران در دو حوزه فرهنگی زرتشتیان ایران، یعنی شهرها و در حوزه‌های فرهنگی چون کرمان، یزد، شیراز، اصفهان و… برگزار می‌شود».

به همین دلیل اجازه برپایی جشن سده و برخی دیگر از جشن های ملی ایرانیان  را از چند سال پیش  فقط به زرتشتیان داده شده و از حضور دیگر مردمان ایران در این جشن ها به بهانه ها و شکل های مختلف جلوگیری می کنند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کلیشه‌ها و الگوهای غیرانسانی جنسی و جنسیتی – مهناز قزللو

Read Next

بیانیه جبهه ملی ایران – خارج کشور: شکست حجاب بانان در برابر مقاومت زنان