جشن ملی سیزده به در خجسته باد

نیاکان ما آخرین روز جشن های نوروزی به دشت و صحرا می رفتند و با رقص و آواز از خدای باران می خواستند تا سرزمین شان را از خشک سالی نجات دهد

و ما در آخرین روز جشن های نوروزی با رقص و آواز، آرزو می کنیم که سرزمین زیبایمان مان از شر خشک سالی، ماتم و اندوه ، و خشک مغزی نجات پیدا کند.

نوروز 1403-2024

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیما ثابت، در گفتگویی با صدای آمریکا درباره عدم امنیت روزنامه نگاران ایرانی به دلیل استراتژی غلط کشورهای اروپایی

Read Next

مراسم بزرگداشت فرامرز اصلانی با حضور شاهزاده رضا و یاسمین پهلوی