جهانی شدن «جشن مهرگان» برای دومین بار، به دلیل نقص پرونده و بی توجهی حکومت اسلامی، به تعویق افتاد

 

امسال نیز کارشناسان یونسکو به دلیل نقص هایی که در پرونده جشن مهرگان بود، آن را پس فرستادند. مهرگان یکبار نیز در سال 1399 به یونسکو رفت و به دلیل مشکلاتی که در پرونده اش داشت مورد تایید قرار نگرفت. امسال نیز بدون توجه به تغییراتی که باید در پرونده داده می شد؛ دوبار آن را به یونسکو فرستاده بودند. این در حالی ست که پرونده ای که از سوی تاجیکستان برای این جشن تاریخی رفته بود، مشکلی نداشت.

تا کنون نیز  بیشتر میراث فرهنگی ناملموس غیرمذهبی ایرانی که به یونسکو می رود به خاطر تلاشی ست که کشورهای «هم فرهنگ با ایران» برای ثبت این آثار انجام می دهند و حکومت اسلامی تا قبل از آنها هیچ اقدام و علاقه ای برای فرستادن این آثار نداشته و ندارد. حتی در مورد نوروز نیز ایران،(که مادر نوروز شناخته می شود) وقتی پرونده اش را فرستاد که چندین کشور متقاضی جهانی شدن آن شده بودند.

اکنون نیز یکی از از دلایل بازگشت پرونده مهرگان به گفته ی حسن طالبیان،« ابهام هایی ست که کارشناسان یونسکو داشته اند؛ از جمله معتقد بودند این جشن در تاجیکستان مفصل تر از ایران برگزار می شود»

که البته هیچ کدام از مسئولین حکومتی حاضر نیستند بگویند: «ما نه تنها علاقه ای به جشن های ملی ایرانیان نداریم، بلکه  به مردم هم  اجازه برگزاری جشن های ملی شان را نمی دهیم»

در حال حاضر باید امیدوار باشیم که خیزش مردمان ایران به نتیجه ای برسد و این حکومت هر چه زودتر شر خود را از سر سرزمین ما و داشته های با ارزش فرهنگی ما کم کند.

شکوه میرزادگی

دوم دسامبر2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی پوریا زراعتی با علی ابراهیم زاده و سام رجبی

Read Next

تحصن و تجمع دانشجویان دانشگاه های ایران در اعتراض به مسموم کردن غذای دانشجویان