• بنیاد میراث پاسارگاد

جَزرم یا مَد؟ـ شکوه میرزادگی

چه زمین میان ماه و خورشید باشد، چه نباشد

تنها از دریاها و دریاچه های بزرگ می گذرم

و کاری به آبگیرهای کوچک ندارم

می گذرم از آب ها و سراب ها تا همزبان ساحل باشم

و قصه ی کشتی های هزاران ساله را برشن ها بنویسم

***

جزرم یا مد؟ نمی دانم!

تنها می دانم چگونه مهربانی ها با هم ترکیب می شوند

و چگونه وقتی سیب از درخت فرو می افتد

از برهوت آسمان به زیبایی زمین می رسد

***

و می دانم، می دانم می دانم

که عشق تنها نیروی جاذبه ای ست

که بی هیچ قانونی ما را به ساحل می رساند

17 نوامبر 2021

Read Previous

فضای امنیتی در شهر شیراز و اطراف آرامگاه کوروش بزرگ

Read Next

درگذشت ایران درودی هنرمند برجسته معاصر ایران