جَزرم یا مَد؟ـ شکوه میرزادگی

چه زمین میان ماه و خورشید باشد، چه نباشد

تنها از دریاها و دریاچه های بزرگ می گذرم

و کاری به آبگیرهای کوچک ندارم

می گذرم از آب ها و سراب ها تا همزبان ساحل باشم

و قصه ی کشتی های هزاران ساله را برشن ها بنویسم

***

جزرم یا مد؟ نمی دانم!

تنها می دانم چگونه مهربانی ها با هم ترکیب می شوند

و چگونه وقتی سیب از درخت فرو می افتد

از برهوت آسمان به زیبایی زمین می رسد

***

و می دانم، می دانم می دانم

که عشق تنها نیروی جاذبه ای ست

که بی هیچ قانونی ما را به ساحل می رساند

17 نوامبر 2021

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فضای امنیتی در شهر شیراز و اطراف آرامگاه کوروش بزرگ

Read Next

درگذشت ایران درودی هنرمند برجسته معاصر ایران