حامد اسماعیلیون: رذل، آدمکش، وقیح. کلمه در توصیف این دیکتاتور حقیر پیدا نمی شود

 

به گزارش هفته نامه هتفه مونترال، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752، پس از دیدن تصویر خامنه ای در آرامگاه این جانباختگان، گفته است که:« رذل، آدمکش و وقیح. کلمه در توصیف این دیکتاتور حقیر پیدا نمی‌شود. برای دادگاهی کردنت، نه تنها به جرم کشتار جمعی در هواپیما که به جرم قتل هزاران هزار نفر، تلاش خواهیم کرد.»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خدا حافظ» خداحافظی کاملا ایرانی ـ جواد مفرد کهلان»

Read Next

کیستی ما و چیستان دین های ایرانی:‌ تازه ترین کتاب آرمین لنگرودی منتشر شد