حکومت اسلامی به جان خانه های تاریخی همدان افتاده

 

هنوز هفته ای از ویرانی مدرسه تاریخی «ظفر» در همدان نگذشته که امروز خانه ـ باغ  تاریخی دکتر شیری  را هم در همدان ویران کردند.  و دوباره این سناریوی چهل ساله مو به مو اجرا می شود: ناگهانی و بیشتر شبانه، خانه ای را ویران می کنند. شهرداری مالک را مقصر قلمداد می کند، و مالک می گوید اجازه گرفته است، ووزارت میراث فرهنگی ابتدا سکوت می کند، بعد اعتراض می کند و می گوید دنبال ماجرا را می گیرد، و کمتر از یک هفته دوباره و برای همیشه ساکت می شود.

تاسف آور است که بیشتر این ویرانی ها هم درست وقتی انجام می شود که خانه یا مکان تاریخی کاملا سلامت است و آماده می شود تا در فهرست آثار ملی ایرانیان به ثبت برسد. و بر اساس قانون بین المللی وقتی مکانی در فهرست آثار ملی قرار گیرد خراب کردنش غیر قانونی ست. اگر چه روسای وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی اگر دلشان بخواهد اماکن ثبت شده را هم ابتدا از فهرست آثار ملی بیرون می کشند و بعد آن را هم خراب می کنند

به گفته فعالین میراث فرهنگی، خانه تازه ویران شده شیری کاملا سلامت و سرپا بود و آماده ثبت ملی .  آقای حسین زندی، کوشنده ی حفظ میراث فرهنگی در گفتکویی با خبرگزاری ایسنا در این مورد می گوید: « ظاهرا از جابه‌جایی مدیران شهرداری استفاده کردند و خانه تخریب شد. البته معتقدم بدون چراغ سبز عواملی در شهرداری‌ها این اتفاقات نمی‌تواند رخ دهد؛ چرا که هر نوع ساخت‌وساز و جابه‌جایی آجر، تخریب، خاک‌برداری و ساخت‌وساز با مجوز شهرداری اتفاق می‌افتد».

او همچنین می گوید: «متاسفانه در همدان باب شده با اسم رمزِ «رفع خطر» آثار تاریخی را خراب کنند. شهرداری گاهی برای این‌که به خانه‌های واجد ارزش تاریخی مجوز ساخت‌وساز بدهد توجیه می‌آورد که برای «رفع خطر» دیوار باید تخریب و حذف شود، اما این بهانه و اسم رمزی است برای تخریب خانه‌های تاریخی».

و البته آن گونه که در چهل سال گذشته شاهد بوده ایم سازمان و اکنون وزارت میراث فرهنگی حکومت اسلامی هم که از نظر قانون بین المللی وظیفه حفظ این بناها را بر عهده دارد، از همه ی این ویرانی وها  با خبر است و به هر دلیلی این ویرانی ها انجام می شود، با ویرانگران همدست می باشد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

!ابراهیم رییسی: تحقیق و نوشتن کتاب درباره زنان لازم نیست.

Read Next

احترام به تنوع فرهنگی و قومی و رابطه آن با وطن دوستی ـ گفتگویی دکتر محسن بنائی و منشه امیر