حکومت اسلامی = تحقیر زن، و زیاد شدن لشگریان خشن و ضد تمدن بشری ـ شکوه میرزادگی

 

پس از فرمان های ریز و درشت اخیر مسئولین حکومت اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری، و چند هفته آزار و اذیت و شکنجه و بازداشت زنان، امروز ابراهیم رییسی فرمان دیگری صادر کرده مبنی بر هماهنگ شدن همه ی دستگاه های مسئول در حوزه جمعیت. او این هماهنگی را پیش‌نیاز تحقق اهداف

کشور خوانده و بر «ضرورت برنامه‌ریزی ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور» تاکید کرده است. رییسی «جمعیت را یکی از مولفه های مهم قدرت کشور» اعلام کرد و بر این اساس خواسته است تا «قانون حمایت از خانواده با جدیت اجرا شود»

تصورش را بکنید؛ در کشوری که اکنون فقر بیداد می کند، در چندین استان مردم از بی آبی با بیماری و مرگ دست به گریبان هستند، کودکان گرسنه و بی سرپرست در سراسر ایران در کوچه و خیابان و در میان زباله ها زندگی می کنند. آقایان یکی از «مولفه های مهم قدرت کشور» را بوجود آوردن بچه های بیشتر می داند.

این تصادفی نیست، برنامه ای روشن از اهداف حکومت اسلامی ست. این حکومت از ابتدا تا اکنون، در کنار همه ی برنامه های مخرب و غیرانسانی خود،  یک برنامه ثابت نیز داشته است که هر دو سه سال یکبار آن را به عنوان یک برنامه مهم و فوری مطرح می کند، و همه ی توان مادی و غیر مادی خود را برای اجرایی شدن آن به کار می اندازد. این برنامه که کاملا ارتباط مستقیم با وضعیت زنان ایران دارد، عبارت است از حجاب اسلامی و زیاد کردن جمعیت: حجاب اسلامی که مساوی ست با تحقیر زن، و بچه دار شدن پی در پی او نیز، هم زن را به عنوان یک ماشین بچه سازی خانه نشین می کند و هم به قول خودشان لشگریان اسلام را زیاد می سازد. که البته این لشگریان اسلام از دید این حکومت همان جوان های بدبخت چشم و گوش بسته و شتشوی مغزی داده شده ای هستند که، در کوچه و خیابان های ایران با چوب و چماق مراقب حجاب زنان هستند، و در خانه ها با چاقو و تبر مراقب «ناموس» زنان و در  کشورهای دیگر با بمب و هفت تیرو چاقو در حال جنگیدن با تمدن و فرهنگ پیشرفته بشری.

خوشبختانه حکومت اسلامی تا کنون در هیچ کدام از این دو خواست کاملا موفق نشده است. پس از 43 سال زنان (اگرچه در ارتباط با بسیاری از خواسته های حقوق بشری خود ظاهرا کوتاه آمده اند) در مخالفت با حجاب اجباری کوتاه نیامده اند و پایین آمدن سریع رشد جمعیتی در چند سال اخیر نشان می دهد که زنان و مردان هوشیار و آگاه دریافته اند که بچه های زیادی در شرایط کنونی سرزمین مان جز بدبختی و فقر بیشتر نتیجه ای نخواهد داشت. و مهمتر از همه (با همه ی پرده پوشی هایی که حکومت های اروپایی و آمریکایی در ارتباط با این حکومت دارند) کم کم مردمان این کشورها به هویت واقعی این حکومت واپسگرای قرون وسطایی واقف می شوند و دیگر به سیاستمدارنی رای نخواهند داد که مدافع چنین حکومتی باشد.

هفدهم آگوست 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جمهوری اسلامی آثار تاریخی را نابود می‌کند ـ احد قربانی

Read Next

بخشی از تخت جمشید ـ هربرت کریم مسیحی