حکومت اسلامی گروهی از جوانان را که به رقص و شادمانی مشغول بودند به عنوان «شیطان پرست» دستگیر و به زندان برده است

 

بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی *رکز اطلاع رسانی پلیس از شناسایی و متلاشی شدن و دستگیری گسترده اعضای سرشبکه شیطان پرستی در شهرستان شهریار با هدف اشاعه فرهنگ شیطان پرستی و بی بندو باری و برهنگی خبر داد»

بر اساس همین گزاری حکومت ۱۴۶ مرد و ۱۱۵ زن «با وضعیت نامطلوب و مستهجن با آرام و نماد های شیطان پرستی« دستگیر شدند که چند تن از آنها هم اروپایی بودند.

در همین گزارش آمده است که {در این یورش} «مشروبات الکلی و مواد روان گردان و ۷۳ دستگاه خورو و ضبط شده است»

این اولین باری نیست که حکومت اسلامی جوانانی را که در خانه های خود دور هم جمع می شوند و به رقص  و شادمانی مشغول می شوند به عنوان «شیطان پرست» دستگیر می کنند.

https://www.irna.ir/news/85480115/%DB%B2%DB%B6%DB%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

راست افراطی، تعریفهای نو برای پدیده‌های کهن – دکتر محسن بنائی

Read Next

مجمع عمومی سازمان ملل «کشور مستقل فلسطین» را به رسمیت شناخت