خیانتی آشکار و عمدی در جهت نابودی خاک ایرانزمین

 

تازه ترین خبر، که این بار یک خبرگزاری حکومتی اعلام کرده است فرونشست عظیم و جدی خاک در ورامین است. آن چه در چندین سال اخیر در گوشه و کنار سرزمین مان مرتب اتفاق افتاده است. و جالب این که اکنون تازه آقایان خودشان با وقاحت اعلام کنند که به خاطرناکارآمدی، سودجویی  و بی توجهی عمدی چه فاجعه ای را برای ایران و ایرانی رقم زده اند:

«به گزارش ایرنا، *فرونشست زمین در کشور تاکنون در مناطق کشاورزی و اطراف شهرها به وجود آمده است اما در ورامین تهدیدی پنهان و خاموش برای مناطق مسکونی نیز به حساب می آید.

.برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی و کاهش حجم آب منابع آبی در سال های اخیر و از طرف دیگر افزایش حفر حلقه چاه های غیر مجاز در دشت ورامین که بیشتر در باغها نیز انجام می شود فرونشست زمین را تبدیل به موضوعی جدی کرده است.

خشکسالی، چاه های غیرمجاز ،کاهش بارندگی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از جمله علت های این بحران است. شاید برخی از این علت ها در دست ما نباشد اما زدن چاه های غیرمجاز هنر دست ماست گویی خودمان با دست خودمان گور زمین را می کنیم. »

فرو نشست زمین در ورامین

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فرداد فرزاد: وضعیت اپوزیسیون ایرانی خارج کشور، با حضور علیرضا نادر، علیرضا کیانی، مریم معمار صادقی

Read Next

خاطرات کودکی یک کرّه خر- طنری از پرتو نوری علا