درباره دژ بابک خرمدین

دژ بابک یا قلعه بابک بر بلندای کوهی ست در نزدیکی گلپر آذربایجان ایران. این دژ که 2300 متر بلندا دارد، در دوران ساسانیان ساخته شده است. و حدود بیست سال در انحصار بابک خرمدین، سردار ایرانی و همراهانش که عنوان خرمدینان را داشتند بود. بابک  از همین جایگاه سال ها در برابر یورش عرب های نومسلمان ایستادگی کرد و عاقبت نیز جانش را برای ایران فدا کرد.

ایرانیان سال هاست که روز 12 تیرماه، همزمان با زادروز باک خرمدین، به این دژ می روند و یاد و نام او را گرامی می دارند.

دژ بابک، قبل از انقلاب، در سال 1345، با شماره ثبت 623، در فهرست آثار ملی ایرانیان به ثبت رسیده است.

:عکس هایی از دژ بابک

 بنیاد میراث پاسارگاد 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دولت روحانی با محیط زیست ایران چه کرد؟ ـ دکتر جلال ایجادی

Read Next

شکنجه و دار، از بابک خرمدین تا نظام اسلامی در ایران ـ دکتر نیره انصاری