درمراسم چهلم حمیدرضا روحی سرود «ای ایران» خوانده شد

هشتم دی (29 دسامبر) مراسم چهلم حمیدرضا روحی، از جان باختگان خیزش انقلابی، در بهشت زهرای تهران برگزار شد

در این مراسم تعداد زیادی از اهالی تهران شرکت کرده بودند . ماموران حکومتی سعی کردند با  زور و گاز اشک آور آن ها را متفرق کنند

اما جمعیت سرود «ای ایران» را خواندند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگوی منشه امیر با دکتر محسن بنائی به مناسبت کتاب «اسرائیل از نگاه ایرانی» به زبان آلمانی

Read Next

مراسم چهلم شش تن از کشته شدگان خیزش انقلابی با حضور گسترده مردم و شعارهای ضد حکومتی