درگذشت یکی از انسان های نیک و ایراندوست، خسرو بیت اللهی

با کمال تاسف خبرشدیم که آقای خسرو بیت اللهی خلبان پیشین جت شکاری و رایزن حزب مشروطه ایران، وداع گفتند

آقای بیت اللهی از انسان های نیک و عاشقان ایران و ایرانی بودند

بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت ایشان را به خانواده، دوستان و هموندان ایشان تسلیت می گوید

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دولت سوئد حمید نوری، یکی از قاتلان هزاران ایرانی  را آزاد کرد

Read Next

اعدام بس است:‌ گفتگوی احمد رافت با دکتر نیره انصاری