در آستانه صد و هفدهمین سالگشت پیروزی مشروطیت

«توجه به مشروطیت قبل و بعد از جنبش «زن زندگی آزادی

در پی جنبش آزادی خواهانه «زن زندگی آزادی» سازمان ها، گروه ها، و شخصیت های زیادی از طیف های پادشاهی خواه و جمهوری خواه به موضوع «مشروطیت» پرداخته اند. قبل از این جنبش فقط یک «حزب مشروطه، ایران – لیبرال دموکرات» داشتیم، با حدود بیست سال سابقه، که به طور رسمی فعالیت می کرد و  دو سه سازمانی که راه خود را ادامه انقلاب مشروطیت می دانستند و  یا نویسندگان و اندیشمندانی که به مناسبت سالگرد مشروطیت و یا مناسبت های دیگر نظریات خود را در این ارتباط می گفتند و یا می نوشتند

اکنون اما جای خوشحالی ست که در همین مدت کوتاه چندین ماهه، گروه ها، و سازمان های متفاوتی  زیر نام «مشروطیت» فعال شده اند و شخصیت هایی به طور مرتب نظریات خود را درباره اهمیت آن می گویند.

این موج جدید «مشروطه خواهی» و یا توجه به «مشروطیت» در پی جنبش «زن زندگی آزادی»  پرسش هایی را پیش می آورد از جمله:

–  آیا مشروعیت هنوز و همچنان با قدرت در حال فعالیت است، و ما نیاز داریم به دوران مشروطیت بازگردیم و از ابتدا شروع کنیم؟

– آیا برای برانداختن مشروعیت ما نیاز به یک حکومت سلطنتی پارلمانی داریم یا هر حکومتی می تواند پاسدار «مشروطیت» باشد؟

– آیا مشروطیت هنوز به نتیجه نرسیده و باید مشروطه ای نو بوجود آورد؟

و پرسش های دیگری از این دست…

آگوست ۱۴۰۱، درست یک ماه قبل از درگذشت مهسای نازنین، و شروع جنبش سراسری، ما در «بنیاد میراث پاسارگاد»، همایشی داشتیم (دیداری و شنیداری) به مناسبت سالگرد مشروطیت. در این همایش بدون هیچ قرار ومدارتعیین شده ای (جانبداری از مشروطیت و یا ضدیت با آن) از شخصیت هایی دعوت کردیم تا نظر خود را درباره مشروطیت بگویند. یا بنویسند.

از آنجایی که به نظر می آید، آن چه که در این همایش گذشت، در شرایط کنونی نیز معنا و اهمیت بیشتری  می تواند داشته باشد از شما دعوت می کنیم که به گفته ها و نوشته های این همایش  نیز توجه فرمایید:

https://savepasargad.wpenginepowered.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%db%8c%d8%aa-1401/

سالگرد جنبش مشروطیت خجسته باد

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تاسوعا و عاشورا و عزاداری برای جانباختگان راه آزادی ایران

Read Next

امیرطاهری:‌ ایران و افسانه امپریالیسم آمریکا