در برنامه ای از سیما ثابت: چه واکنش‌های دیگری برای جلوگیری از قتل های حکومتی معترضان لازم است؟ و جامعه جهانی چگونه می‌تواند به تعهدات حقوق‌بشری‌ خود در قبال ایران عمل کند؟

چه واکنش‌های دیگری برای جلوگیری از قتل حکومتی معترضان لازم است؟ و جامعه جهانی چگونه می‌تواند به تعهدات حقوق‌بشری‌ خود در قبال ایران عمل کند؟

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سالروز به تصویب رساندن قانون حمایت از زن و خانواده در ایران

Read Next

آیا اهورامزدا و اهریمن، همان مردوک و اِراُ هستند؟ ـ جواد مفرد کهلان