در شصتمین سالگرد حق رای زنان و تقسیم اراضی  در ایران:  دلیل مخالفت خمینی و دیگرروحانیون ـ سیاوش سعادتیان 

برگرفته از رادیو فردا

امروز شصتمین سالگرد برگزاری همه‌پرسی درباره برنامه اصلاحات اجتماعی-اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی است. اصلاحاتی که به «انقلاب سفید» شهرت دارد – اصلاحاتی که ملاکان بزرگ و روحانیون ایران به ویژه آیت‌الله خمینی با آن به شدت مخالف بودند و آن را غیرقانونی و ضداسلام توصیف می‌کردند. اما آیا علت مخالفت آیت‌الله خمینی با آن اصلاحات که تحولی بنیادین در جامعه ایران به وجود آورد و برای نخستین بار به زنان حق رای داد فقط ملاحظات دینی بوده است؟ رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به سندی دست یافته که تصویر تازه‌ای در این باره ارایه می‌دهد. روایت جعفر بهبهانی، فرزند آیت‌الله محمد بهبهانی و یکی از سیاستمداران مخالف اصلاحات که با سفارت آمریکا در تهران تماس‌های مخفیانه داشته است. جزئیات بیشتر از سیاوش سعادتیان.

دلیل مخالفت خمینی و دیگر روحانیون با «انقلاب سفید» بر پایه اسناد محرمانه آمریکا (radiofarda.com)

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فراخوان علی کریمی برای شرکت در جشن سده

Read Next

همبستگی درخت ها و تنهایی ما ـ محمد تقی طیب