دست گدایی برای حفظ و نگاهداری تخت جمشید، یکی از مهمترین آثار ایران و جهان

 

به گزارش ایسنا، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس با آنکه چندی پیش حذف و یا کاهش بودجه مجموعه جهانی تخت جمشید از ذیل سازمان برنامه‌ و بودجه را تکذیب کرده و گفته بود که «از سفر دوم رئیس‌جمهور به استان فارس بیش از هزار میلیارد تومان برای حوزه گردشگری فارس و مجموعه تخت جمشید تصویب شده است  اما مدیر پایگاه تخت جمشید همچنان وضعیت بودجه این میراث جهانی را اضطراری می‌داند، به ویژه آنکه نقش رستم هم از بودجه تخت جمشید تغذیه می‌شود و بحران فرونشست دست به گریبان این محوطه‌ تاریخی شده است.

علیرضا عسگری چاوردی ـ  مدیر پایگاه تخت جمشید و نقش رستم  حالا که چشم رئیسی را (که بودجه تخت جمشید را بی سر و صدا قطع کرده بود) دوره دیده ضمن تایید قطع بودجه تخت جمشید از حدود دو سال پیش می‌گوید: مجموعه نقش رستم بزرگ است و نمی‌توان با اندک اعتباری آن را حفظ کرد. از سویی، سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری تخت جمشید را دو سال است قطع کرده، درحالی که باید این بودجه دست‌کم از محل فروش بلیت به تخت جمشید برگردد. حالا ما باید از محل اعتبار استانی خواهش کنیم که اگر بودجه‌شان اضافه آمد به تخت جمشید بودجه بدهند.

در واقع او با زبان بی زبانی می گوید که:‌ «آقایان اشغالگر اگر از بودجه های انبوه امامزاده های قلابی و مساجد خالی و تکیه های بیهوده تان چیزی زیادی آمد کمی هم به یکی از زیباترین و مهم ترین میراث های ملی این سرزمین که دایم در حال چپاول آن هستید بپردازید

https://www.isna.ir/news/1403032718462/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

در حکومت زن ستیز حاکم بر ایران، مادر حتی اجازه گرفتن پرونده تحصیلی فرزند خود را ندارد

Read Next

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد خطاب به باستانشناسان و فرهنگ دوستان در ارتباط با کنسرت در تخت جمشید