ده سال زندان، 2 سال ممنوعیت از شبکه های اجتماعی و 2 سال ممنوع الخروج بودن، به جرم رقصیدن

 

آستیاژ حقیقی و امیر محمداحمدی، زوج بلاگری که پس از انتشار ویدئوی رقص در میدان آزادی با خشونت بازداشت شده بودند هرکدام به 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. خانواده این دو از زمان بازداشت آنها در دهم آبان تحت فشار امنیتی وادار به سکوت شده بودند.
علاوه بر این مدت زندان، قاضی صلواتی  برای هریک را به 2سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و2  سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. آن ها حتی حق داشتن وکیل را هم نداشتند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

همبستگی درخت ها و تنهایی ما ـ محمد تقی طیب

Read Next

تحریم های جهانی و تهدیدهای رژیم ایران: دکتر نیره انصاری و مانی