دو هزار و هشتصد تن از استادان محیط زیست، وکلا، و هنرمندان خواستار رسیدگی دوباره پرونده ی فعالان محیط زیست زندانی شدند.

 

. دو هزار و هشتصد تن از استادان محیط زیست، وکلا و هنرمندان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه .خواستار رسیدگی دوبار پرونده فعالان محیط زیست زندانی شدند. در میان امضا کنندگان شخصیت‌های برجستن نامه یادآور شده‌اند که براساس رسیدگی چهار  عضو دولت سابق هیچ سندی دال برجاسوس بودن فعالان محیط زیست در دست نیست. باید توجه داشت که بسیاری از این فعالان به جرم خواستاری نگاهداری و نگاهبانی ازمیراث های طبیعی و محیط زیسه ی محیط زیست، چون بيژن فرهنگ دره شوری، اسماعیل کهرم، محمود کرمی، عبدالحسین وهاب‌زاده، هوشنگ ضیایی، بهرام زهزاد، اصغر محمدی و همین طور تعدادی هنرمندان . یسندگات ایران سال‌ها زندانی بوده اند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نشست و گفتگوو پرسش و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی با جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

Read Next

کودکان ایرانی شناختی از میراث فرهنگی و تاریخی خودشان ندارند ـ زهره جواهری