• بنیاد میراث پاسارگاد

دکتر حسن کیانزاد در گذشت

با کمال تاسف خبرشدیم که دکتر حسن کیانزاد، از شخصیت های مبارز و آزادی خواه، روز گذشته (12 جون 2022) زندگی را وداع گفتند.

دکتر کیانزاد، سخنگوی شاخه برونمرزی حزب پان ایرانیست و عضو هیات امنای نهاد مردمی بودند.

بنیاد میراث پاسارگاد فقدان این شخصیت ایراندوست را به خانواده، دوستان و همراهان ایشان تسلیت می گوید

یادشان همیشه روشن

Read Previous

زندان با اعمال شاقه به سبک حکومت اسلامی

Read Next

جایزه شجاعت اخلاقی، برای مسیح علی نژاد، برای تعهد به حمایت از حقون بشر