دکتر شهلا عبقری: امسال جوانان ایران ثابت کردند که از نوادگان کوروش بزرگ اند

درآستانه ‌ی روزکورش، روز صدور منشور کورش هستیم‌ وچه زیبا است که امسال روز کورش با آغازانقلابی
که می‌رود  مردمان ایران را از ستم رهایی دهد همزمان شده است.
می بینیم که در سراسرایران، در استان ها، شهرها و ‌محله های گوناگون، زنان به پاخواسته اند ‌تا که زنجیر
اسارت را تحت شعار «زن، زندگی، آزادی» پاره کنند و از رژیم زن ستیز که از ابتدای به قدرت رسیدنش زنجیر
اسارت را با حجاب برسر زنان کرد، رهایی یابند. و چه زیباتر اینکه در کنار زنان جوان، مردان جوان همگام
در این راه مبارزه می کنند، زیرا دانسته اند که بدون رفع تبعیض و آزادی زنان، مردان وتمامی اقلیت‌های
جنسیتی به رهایی نمی رسند و جامعه به آزادی نخواهد رسید.
هفت آبان روز کورش را به زنان، ‌مردان و تمامی مردمان دلیر ایران که در مبارزه ای نستوه برای رهائی
ایران تابه آخر ایستاده اند، تبریک میگویم ‌و باور دارم که دیر نیست روزی که این رژیم اهریمنی به پایین
کشیده شود و‌ما به جامعه ای برسیم که در آن قوانین حقوق بشرنهادینه شده و مردمان ایران به درستی به اثبات
رسانده اند که نوادگان کورش بزرگ‌اند.

روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فرحناز عمادی: کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک کوچه مانده ایم

Read Next

ابراهیم هرندی: روز کوروش و خیزشِ سراسری کنونی برای رهایی از تاریکی هزاره ی گذشته و گام نهادن به روزگارِ روشنگری