دکتر محمد اقتداری فعال فرهنگی و سیاسی زندگی را وداع گفت

با کمال تاسف خبرشدیم دکتر محمد اقتداری از فعالین فرهنگی و سیاسی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا، کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران، سازمان سیرا،  و یکی از ااولین اعضای «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن  زندگی را وداع گفت

بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت دکتر اقتداری را به خانواده، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می گوید

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دادخواست یک مادر فرزند از دست داده نزد کوروش بزرگ؛ همراه با تبریک نوروزی

Read Next

جاوید رحمان، یک سال دیگر هم، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواهد بود