راه‌آهن ایران، به عنوان اولین میراث صنعتی ایران، به ثبت جهانی رسید

به گزارش خبرگزاری های جهانی روز گذشته «خط آهن ایران» به فهرست آثار جهانی یونسکو افزوده شد. خط راه آهن ایران بیست و پنجمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو است. با این که پرونده این اثر دارای نقص هایی بود، اما در اجلاس کمیته میراث جهانی بسیاری از نمایندگان آن را شگفتی مهندسی توصیف کردند و بر اهمیت تاریخی این خط آهن در تبادل اقتصادی و بین‌المللی و پیوند میان دریای خزر و خلیج فارس تاکید داشته و از ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت کردند.

ارزش‌های معماری راه‌آهن ایران نیز بسیار مورد تاکید و توجه کشورهای حاضر در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو بود.

راه آهن ایران در سال 1315، و در دوره رضاشاه طراحی و ساخته شده است و به عنوان میراث صنعتی در یونسکو معرفی شده است. این اولین میراث صنعتی ایران است که به ثبت جهانی رسیده.

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هورامان در «فهرست میراث جهانی» یونسکو قرار گرفت

Read Next

سی ام جولای، روز جهانی دوستی