روزنامه اعتماد از مرگ قطعی دریاچه ارومیه خبر داد

به گفته روزنامه اعتماد: «آخرین تصاویر نشان می‌دهد در یکسال اخیر از سطح 878 کیلومتر مربعی آب دریاچه، حدود 80 درصد خشک شده و حالا فقط 170 کیلومتر مربع و معادل 4 درصد از سطح آن به جا مانده که مساوی با مرگ قطعی دریاچه است»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خاستگاه استوره سلم و تور و ایرج ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

میلاد زهره وند معترض سیاسی اعدام شد