روز جهانی خلاقیت و نوآوری و تاکید سازمان ملل بر اهمیت خلاقیت های فرهنگی و اقتصادی

 

سازمان ملل و بخش آموزشی آن یونسکو، ضمن این که سال 2021 را به عنوان سال بین المللی اقتصاد خلاق جشن می گیرد. در بیانیه امسال خود به مناسبت بیست و یکم آوریل «روز جهانی خلاقیت و نوآوری» می گوید:

پس از یک سال «قفل شدن» همه چیز، ناشی از همه گیری، زمان بهتری از این روز برای قدردانی از اقتصاد خلاق وجود ندارد.

در این بیانیه آمده است که:

ممکن است هیچ درک جهانی از خلاقیت وجود نداشته باشد در حالیکه این مفهوم برای تفسیر از بیان هنری تا حل مسئله در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی باز است؛ بنابراین ، سازمان ملل 21 آوریل را به عنوان روز جهانی خلاقیت و نوآوری برای افزایش آگاهی از نقش خلاقیت و نوآوری در تمام جنبه های توسعه انسانی تعیین کرده است.

در این بیانیه همچنین در توضیح و اهمیت اقتصاد و فرهنگ گفته می شود:

اقتصاد خلاق – که شامل محصولات سمعی و بصری ، طراحی ، رسانه های جدید ، هنرهای نمایشی ، نشر و هنرهای تجسمی است ـ از نظر درآمدزایی ، ایجاد شغل و درآمد صادراتی ، بخشی کاملاً دگرگون کننده در اقتصاد جهان است.

و فرهنگ به عنوان یک ضرورت اساسی در توسعه پایدار می تواند منبع هویت ، نوآوری و خلاقیت برای فرد و جامعه باشد. در عین حال ، خلاقیت و فرهنگ دارای ارزش غیرپولی قابل توجهی هستند که به توسعه اجتماعی فراگیر ، گفتگو و تفاهم بین مردم کمک می کنند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

 فصلنامه آرمان با ويژه نامه ای درباره محمدعلی فروغی منتشر شد

Read Next

دیگر نباید نگران نرفتن پرونده ی هگمتانه به یونسکو باشیم ـ شکوه میرزادگی