روز جهانی دوستی، و به امید تقویت دوستی میان مردمان ایران

سی ام جولای از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی دوستی شناخته می شود. این نامگزاری که به پیشنهاد یونسکو در سال ۲۰۱۱ در مجموع عمومی سازمان ملل تصویب شد، با این  باور بود که دوستی بین افراد، فرهنگ ها و کشورها می تواند از خشونت کم کند والهام بخش صلح بین جوامع باشددر بیانیه«روز دوستی» سال۲۰۲۳سازمان ملل آمده است که:‌«جهان ما همچنان با بحران ها، و نیروهای تفرقه افکن، چون خشونت، فقر،و نقض حقوق بشر روبروست، آن چه که صلح و امنیت و هماهنگی اجتماعی بین مردمان را تضعیف می کند»

وهمچنان ساده ترین راه برای رویارویی با این بحران را «دوستی» عنوان کرده است؛ چیزی که «همبستگی انسان ها» را میسر می کند

روز دوستی بر همگان خجسته باد

به امید تقویت دوستی در میان مردمان ایران، که بیش از همیشه به آن نیامندند

بنیاد میراث پاسارگاد

سی ام جولای ۲۰۲۳

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پیام شهبانو فرح ، به مناسبت چهل و سومین سالروز درگذشت محمدرضاشاه پهلوی

Read Next

باهمه ی هشدارها یک سد ویرانگر دیگر افتتاح شد:‌سد چم شیر