روز جهانی محیط زیست را پاس داریم: خود و سیاره ی خود را از نابودی نجات دهیم

پنجم جون، روز جهانی محیط زیست یکی از بزرگترین رویدادهای سالیانه است که توسط سازمان ملل متحد (UN) برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت حیاتی حفظ طبیعت برگزار می شود.

این روز  در سال 1972، از سوی سازمان ملل اعلام و تصویب شده است

امسال شعار روز جهانی محیط زیست از سوی سازمان ملل متحد« بازنگری، ترمیم و باآفرینی » می باشد.

سازمان ملل متحد در بیانیه امسال خود و در توضیح این شعار می گوید:

«مدت هاست که از اکوسیستم های سیاره خود بهره برداری کرده ایم و یا آن ها را از بین برده ایم. درحال حاضر هر ثاینه، به اندازه یک زمین فوتبال جنگل های خود را از دست می دهیم، فقط در یک قرن گذشته نیمی از تالاب ها و دریاچه را نابود کرده ایم، پنجاه درصد از صخره های مرجانی از بین رفته اند و..و …»

سازمان ملل همچنین می گوید: «ظهور کرونا نشان داده است که عواقب از دست دادن اکوسیستم چقدر فاجعه بار است. با کوچک شدن منطقه زیستگاه های طبیعی حیوانات، شرایط ایده آلی برای انتشار عوامل بیماری زا – از جمله ویروس های کرونا – ایجاد کرده ایم»

و راه حل را بازنگری و ترمیم ویرانگری هایی می داند که انسان زمانه ما ناآگاهانه یا آگاهانه بر سر محیط زیست آورده است. و به همین دلیل تمرکز روز جهانی محیط زیست امسال را ترمیم اکوسیستم می داند:

«ترمیم اکوسیستم به معنای جلوگیری از ضایعات بیشتر، متوقف کردن و برگرداندن نظم طبیعی محیط زیست و بهبودی آن است، ترمیم اکوسیستم یک اقدام جهانی در مقیاس گسترده است؛ به معنای برگرداندن گیاهان و حیوانات از آستانه انقراض ، از قله کوه ها تا اعماق دریاها»

در بیانیه همچنین آمده است که:« سرمایه گذاری در ترمیم اکوسیستم ها، سرمایه گذاری برای آینده زمین است. هر فردی می تواند در این ترمیم شرکت داشته باشد، با سبز کردن شهرها، باغ ها، تمیز نگاهداشتن محیط زیست، دور نگاهداشتن زباله از رودخانه ها و دریاچه و دریاها.»

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

چگونگی اتحادیۀ قبایل ماد و پارس ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

در گذشت پرویز کاردان، هنرمند با ارزش سینما و تلویزیون