روز رواداری بر ما که به ناروایی گرفتاریم خجسته باد

امروز 16 نوامبر «روز جهانی رواداری» است. روز بردباری در برابر عقاید و فرهنگ های دیگران. روز تلاش برای جلوگیری از افراط گرایی و خشونت نسبت به کسانی که چون ما فکر نمی کنند و عقایدی متفاوت یا فرهنگی متفاوت دارند.

فرهنگ رواداری در حال حاضر در بخش های وسیعی از جهان پیشرفته معنای بهتری از گذشته پیدا کرده است. اما در بخش های دیگری از جهان به دلیل ظهور دوباره اسلام سیاسی که متاسفانه در پی انقلاب اسلامی دوباره زنده شد، بیشتر از گذشته رنگ باخت.

بسیاری از مردمان جهان اکنون در قرن بیست و یکم گرفتار گروه های خشونت طلبی هستند که حتی سخن گفتن و انتقاد کردن را هم برنمی تابند و برایش مجازاتی تا حد مرگ قایل اند.

و ما، ایرانیان که در فرهنگ مان رواداری جایگاه ويژه ای داشته است. و از کوروش، رهبر سیاسی مان گرفته، تا زرتشت رهبر مذهبی مان، و تا بسیاری از فیلسوفان و ادیبان مان مدام از رواداری گفته اند، اکنون ناچاریم زیر تسلط حکومتی زندگی کنیم که از تبار «قاسم الجبارین» اند و با تنها چیزی که آشنایی ندارند روا داری ست.

از صفحه فیس بوک شکوه میرزادگی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

صدای من باش، فیلمی از ناهید پرسون، درباره مسیح علی نژاد

Read Next

نتیجه دادگاه نمادین بین المللی آبان، در رسیدگی به جنایات حکومت اسلامی در جریان اعتراضات سال 98