روز ملی شیر و خورشید را پاس داریم

تاکنون، بیست و هفتم می ۲۰۲۴ افزون بر پاریس، روز بزرگداشت نشان ملی #شیروخورشید و گرامی‌داشت جانباختگان خیزش انقلابی ملت ایران، در سالروز #مجیدرضا_رهنورد در ۲۶ خرداد، برابر با ۱۵ ژوئن، در یازده شهر دیگر جهان، زیر عنوان #همبستگی در روز ملی شیر و خورشید، برگزار می‌شود. روز ملی شیروخورشید را در سراسر جهان گرامی بداریم هیچ ملتی، بدون بک پرچم مشترک وجود ندارد! یک کشور، یک ملت، یک پرچم

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شریعت و حقوق مدنی – احد قربانی

Read Next

پوشش اختیاری خواست اکثریت جامعه؛ نه به طرح نور – الهه امانی