رونمایی از کارت های بازی در دوران صفویه و قبل از قدرت گرفتن تشیع

اخیرا موزه رضاعباسی اعلام کرده است که «کارت های بازی گنجفه» از دوران صفویه به نمایش عمومی در خواهد آمد. و روزهایی را هم برای بازدید این آثار جالب تاریخی تعیین کرده اند.*

در توضیحی که درباره قدمت این کارت ها داده شده؛ با اشاره به سفرنامه «تاورنیه» که درباره آداب و رسوم فرهنگ ایرانی بوده؛ گنجفه یک بازی ایرانی معرفی شده که دردوران صفویه و به ویژه در دوران شاه عباس اول از درباریان و سران سپاه گرفته تا مردم عادی با آن بازی می کرده اند.

نکته جالب این که یکی از 4 عکسی که از این کارت ها منتشر شده؛ زن و دختری را بی حجاب نشان می دهد و نشان می دهد که بی حجابی فقط در درباره نبوده و در ایران؛ حداقل تا آن دوران امری عادی بوده است. البته استفاده از این کارت ها در اواخر صفویه که شیعه گری قدرت می گیرد ممنوع اعلام شده است.

 

*رونمایی از کارت های بازی دوران صفویه

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران در دادگاه بین المللی مردمی و اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی

Read Next

استاد هاشم رضی، ایرانشناس و پژوهشگر تاریخ ایران درگذشت