رییس جمهور و وزیر امور خارجه حکومت اسلامی کشته شدند

امروز بیستم می ۲۰۲۴  ابراهیم رییسی رییس جمهور، و امیرحسین عبداللهیان وزیر امور خارجه حکومت اسلامی و همراهانشان در سقوط هلیکوپتر کشته شدند

زندگینامه  کوتاه سیاسی ابراهیم رئیسی

23  آذر 1339 – 30 اردیبهشت 1403

در ۱۸ سالگی به خدمت حکومت اسلامی در آمد

در ۲۰ سالگی فعالیت خود را به عنوان دادستان کرج و سپس همدان شروع کرد

در ۲۵ سالگی به دلیل «خدمات شایسته» به دادستانی تهران انتخاب شد

در ۲۸ سالگی در جریان اعدام های دسته جمعی در ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئتی شد که به وضعیت زندانیان سیاسی رسیدگی می کردند (که بعدها به عنوان هیئت مرگ» شناخته شد).

او سپس از سوی خامنه ای به به عنوان تولیت آستان قدس، عضویت در مجمع تشخیص نظام، رئیس قوه قضایه و بالاخره ریاست جمهور حکومت اسلامی انتخاب شد

ابراهیم رئیسی از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشری به «جنایت علیه بشریت» متهم شده بود

در ۶۴ سالگی در اوج بیزاری بسیاری از مردمان ایران به همراه امیرحسین عبداللهیان در حادثه هیلکوپتر کشته شد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

گفتگویی با سعید بشیرتاش درباره «روز ملی پرچم شیر و خورشید» (زادروز مجیدرضا رهنورد)

Read Next

مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی: پرسش های بی جواب و تناقض ها – برنامه ای از مهدی مهدوی آزاد