زمان اجرای نمایش «بازی در بازی» جدیدترین کار نیلوفر بیضایی

نمایش “بازی در بازی” جدیدترین کار گروه تئاتر دریچه به کارگردانی نیلوفر بیضایی در تاریخ های شنبه 30 اکتبر، یکشنبه 31 اکتبر و یکشنبه 28 نوامبر 2021 ساعت 8 شب به زبان فارسی و با بالانویس آلمانی، در تئاتر گالوس فرانکفورت اجرا خواهد شد
حضور و حمایت شما از این پروژه ی هنری مایه ی خشنودی و پشتگرمی ما خواهد بود. همچنین ممنون خواهیم شد اگر این ایمیل را برای علاقمندان دیگرنیز بفرستید
:درباره ی نمایش
نمایشی آغاز میشود و در طول اجرای آن بازیگر زن، بازی را قطع میکند و حاضر نیست به اجرا ادامه بدهد. او از نقش خود راضی نیست و آن را کلیشه ای و ضد زن می بیند. همچنین  توضیح میدهد که قرار بوده نمایش دیگری بر اساس رمان عقل آبی شهرنوش پارسی پور اجرا شود. از اینجا بحث وجدل میان بازیگر زن و بازیگر مرد آغاز میشود…
                   Gallus Theater Frankfurt, Kleyer Str. 15, 60326 Frankfurt :آدرس محل اجرا
:رزرو بلیط

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آواز عشق و روشنایی مهرگان، در بی صدایی سرزمین مان

Read Next

عصری با عباس پهلوان: در کتافروشی ناکجا ـ پاریس